TH

เครื่องสร้าง QR code ฟรี / เวคเตอร์ , ไดนามิก, สี

เลือกประเภท QR code

QR code สถิติ ใช้เมื่อข้อมูลได้เข้ารหัส QR code โดยตรงแลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่สร้าง QR code ใหม่ได้ คุณจะต้องต่ออินเตอร์เนตเพื่อดึงข้อมูลที่ได้เข้ารหัสไว้ใน QR code (หากลิงค์เข้าเว็บหรืออีเมล์ได้ถูกเข้ารหัส เครื่องจะได้รับข้อมูลว่าลิงค์ได้เข้ารหัสอะไรไว้ แต่การเข้าสู่ลิงค์หรือส่งอีเมล์ จะต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต)
QR code ไดนามิค คือ QR code ที่มีเฉพาะลิงค์ไปยังหน้าจัดการเนื้อหา โดยทั่วไป คือ QR code สถิติที่มีลิงค์ไปยังหน้าเพจเว็บไซต์ ข้อมูลที่แสดงเมื่อสแกน QR code ไดนามิค สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัว QR code เมื่อคุณสแกน QR code เพื่อดึงข้อมูล คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เนต
QR code สำหรับธุรกิจ – ในธุรกิจ QR code ใช้สำหรับการรวบรวมข้อมูลทางการตลาดและสถานที่ของการขายสินค้า เพื่อการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไปยังผู้บริโภค เพื่อป้องกันการปลอมแปลงสินค้า ในการโปรโมตการตลาด การโฆษณา และ
หากคุณต้องการใช้งานงาน QR code สำหรับธุรกิจ คุณจะต้องทำการลงทะเบียนฟรีกับ TrustThisProduct® เพื่อสร้างบริษัท

สร้าง QR code สถิติ ฟรี

เข้ารหัสข้อความที่ต้องการใน QR code โดยข้อความจะแสดงบนหน้าจอเมื่อสแกน QR code

500
เข้ารหัสนามบัตรของคุณด้วย QR code โดยขึ้นอยู่กับแอปสแกน QR code ที่คุณใช้ว่าข้อมูลของคุณจะแสดงบนหน้าจอหรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจะเพิ่มข้อมูลบนสมุดโทรศัพท์







เข้ารหัสข้อความ SMS ด้วย QR code หน้าต่างในการส่ง SMS จะเปิดขึ้นพร้อมทั้งข้อความที่กำหนดและหมายเลขของผู้รับเมื่อสแกน QR code (ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์จดจำที่ใช้ ไม่รับประกันว่าจะใช้งานได้กับทุกเครื่อง)


500
เข้ารหัสข้อความอีเมล์ด้วย QR code หน้าต่างในการส่งอีเมล์จะเปิดขึ้นพร้อมกับข้อความที่กำหนดและอีเมล์ผู้รับเมื่อสแกน QR code (ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์จดจำที่ใช้ ไม่รับประกันว่าจะใช้งานได้กับทุกเครื่อง)



500
เข้ารหัสไวไฟบนเครือข่ายไวไฟของคุณด้วย QR code เมื่อสแกนรหัส การเชื่อมต่อระบบจะเปิดรหัสผ่าน (ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์จดจำที่ใช้ ไม่รับประกันว่าจะใช้งานได้กับทุกเครื่อง)


เข้ารหัสลิงค์ไปยังเว็บไซต์ หน้าโซเชียล หรือลิงค์ชำระเงิน Paypal ของคุณด้วย QR code โดยโทรศํพท์สมาร์ทโฟนของคุณจะเปิดที่อยู่เว็บไซต์เมื่อสแกน QR code (ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์จดจำที่ใช้ ไม่รับประกันว่าจะใช้งานได้กับทุกเครื่อง)

สร้าง QR code ไดนามิค ฟรี

ขออภัย แต่คุณจะต้องได้รับการอนุญาตเพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลใน QR code ไดนามิค
คุณจะต้องเข้าระบบโดยใช้บัญชีของคุณในโซเชียลเน็ตเวิร์คต่อไปนี้:
เข้าระบบกับ Google
เข้าระบบกับ Facebook
เข้าระบบกับ Vk
เข้าระบบกับ Linkedin
ยินดีต้อนรับ, [ ออกจากระบบ ]
กรุณารับทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ต่อไปนี้จะเป็นสาธารณธและสามารถเข้าถึงได้บนอินเตอร์เนต ดังนั้น กรุณาอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณ
คุณสามารถสร้างได้ 3 QR code ไดนามิค ฟรี สิ่งที่คุณกำลังแก้ไขอยู่นี้ กรุณารับทราบ:
ไม่มีรูปX


250

5000






อีเมล์นำมาจากโปรไฟล์สังคมออนไลน์ของคุณ หากที่อยู่ไม่ได้เผยแพร่ที่นั่น ตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้ หากที่อยู่ในโปรไฟล์เปลี่ยนไป ให้ปิดใช้งานและเปิดใช้งานตัวเลือกอีกครั้ง กรุณารับทราบว่าข้อความจะส่งไปยัง noreply@pvcode.com ให้สแกน QR code ของคุณและแน่ใจว่าข้อความไม่ถูกส่งไปยังโฟลเดอร์สแปม หากจำเป็น เพิ่ม noreply@pvcode.com ในรายการผู้รับที่เชื่อถือได้ของคุณ
เพื่อเป็นการป้องกันสแปม ข้อมูลที่สแกนจะถูกส่งโดยรหัสเดียวจากเครื่องหนึ่ง และจะดำเนินการทุก 5 นาที

เลือกโดเมนที่จะใช้แสดงข้อมูล

สร้างรูปแบบ QR code เอง

ขนาด QR code: x3
ระบุตัวแปรพื้นฐาน (น้อยที่สุด) ของรูปภาพ QR code ที่จะทำให้มากขึ้น เหมาะสำหรับภาพแรสเตอร์
ส่วนซ้ำซ้อน QR code: x1
ระบุระดับการแก้ไขข้อผิดพลาดที่จะฝังใน QR code ยิ่งตัวเลขสูงเท่าไหร่ จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการรับข้อมูลจาก QR code ที่ขัดข้อง แต่จะทำให้ขนาด QR code ใหญ่ขึ้นเช่นกัน
ทึบแสง: 1
ฟอร์แมทไฟล์:
PNG – รูปบิตแมป ใช้ในสถานการณ์ทั่วไป อาจบิดเบือนเมื่อจัดตำแหน่ง
SVG – รูปเวกเตอร์ สามารถฝังในเว็บไซต์และนำออกไปยังตัวแก้ไขเวคเตอร์ต่างๆ
EPS – รูปเวกเตอร์ ใช้เมื่อทำงานแก้ไขเพื่อเผยแพร่ (ในเวอร์ชั่นนี้ การตั้งค่าโปร่งใสใช้ไม่ได้)
TrustThisProduct®:

Copyright © 2014-2019, PVCode LLC
เราทำให้ของยากกลายเป็นสิ่งที่ง่าย

หน้าหลัก

ข้อมูลติดต่อ:
PVCode LLC
8 Stavrovskaya St, Vladimir, 600022, Russia
หมายเลขโทรศัพท์: +79157646274 (English-speaking)
ที่อยู่อีเมล์: contact@pvcode.com