CS

Co znamená QR code?

Termín „QR Code" je zkrácená forma výrazu „Quick Response Code" („kód rychlé reakce"). Pro zjednodušení je lze označit jako „kvadratické informační kódy“, které byly nejprve vyvinuty a používány v Japonsku pro automobilový průmysl. Byly používány k přenášení informací od uživatele na smartphone, a mohou uchovávat velké množství informací, jako např. záznamy v kalendáři, telefonní čísla, textové zprávy, detaily o výrobcích a kompletní emailové zprávy – to jsou jen některé příklady. Fungují podobně jako UPC Barcodes – čárové kódy, které jsou velmi rozšířené a počítač je schopný tyto kódy číst; mohou se používat pro obaly na výrobky, na vizitky a reklamu, kromě toho k sledování výrobků a identifikaci zboží.

Aby se QR kód dal číst, musíte vlastnit čtecí aplikaci QR kódu, jakým je „QR droid“ pro androidní telefóny, tzv. „RedLaser“, a „QR Code Scanner Pro“ pro Blackberry na Vašem tabletu nebo smartphonu. Startujte tuto QR aplikaci a kamera se automaticky zaktivuje. Uveďte QR kód do roviny s kamerou a držte Váš aparát v klidu do té doby, až začne QR aplikace pípat a ukážou se informace, které jsou v tomto kódu uloženy.

Kde a jak jsou QR kódy používány?

Existuje více možností pro používání QR kódů, od šíření informací Vaším prostřednictvím až po marketingová řešení pro Váš byznys. Následuje ukázka některých oblastí, ve kterých lze QR kódy využívat (detailní informace o QR kódech v obchodní oblasti na tomto odkazu):

Vizitky / Reklamní materiály

QR kódy můžete vytisknout na Vaše vizitky, reklamní prospekty, brožury, a tak můžete detaily Vašich kontaktů z adresáře převést na smartphone nebo na webovou stránku s detailním popisem Vašeho obchodu. Mohou být natištěny kdekoli a na cokoli, od triček na tzv. self-branding až po reklamní tabule a letadla.

Vstupenky na akce

Pokud jste plánovač akcí, přidejte QR kód k lístku na představení, a tím odkážete na RSVP stránku s žádostí o odpověď (francouzsky „répondez s'il vous plaît”) a na koordináty GPS této akce, takže potenciální návštěvník potvrdí účast a může místo akce označit na aplikaci GPS svého smartphonu.

Obal výrobku / Sledování výrobku / Zákaznické recenze, téměř v reálném čase

QR kódy můžete přiložit ke konečnému obalu Vašeho produktu a tím odkázat zákazníky na webovou stránku o Vašem obchodě a o Vašich výrobcích. Odkaz může obsahovat popis produktu a jeho předností, ale i návody, kontaktní informace a všeobecné informace o firmě, ale i jiné detaily.

Druhy QR kódů

Existují dva hlavní druhy QR kódů: dynamické a statické.

Dynamické kódy neboli tzv. „live QR codes“ („živé QR kódy“)

Pokud jsou již jednou vytvořeny, lze zpracovat jejich hlavní odkazový cíl, a to bez toho, aby to mělo na kód nějaký vliv. Jakmile je dynamický kód naskenován, vede Vás k serveru, na kterém jsou uloženy a naprogramovány instrukce o databázi, a způsobuje specifickou interakci s tímto skenem. Dynamické kódy jsou praktické, protože jsou vytvořeny a aplikovány jednou, a lze měnit jak naskenované zobrazení informací, tak i odkaz (doménu, web), na které jsou informace zobrazeny.

Statické kódy

Na rozdíl od dynamických kódů ukládají statické QR kódy informace přímo ve formě textu nebo vedou přímo k webovým stránkám bez odbočování přes sekundární odkazy. To znamená, že informace nebo odkaz nemůže být změněn nebo zpracován (musíte vždy vytvořit nový statický kód). Statické kódy jsou ideální pro lidi, kteří hledají takové kódy, které by měly obsahovat trvalé informace (např. údaje o narození nebo o krevní skupině).

Které kódy jsou lepší: dynamické nebo statické?

Statické kódy sestávají z bezprostředně použitelných informací. Tzn., že informace těchto kódů nelze sledovat a spravovat. To je velmi nepohodlné, poněvadž zobrazené informace nelze v případě nutnosti změnit bez toho, abychom se vyhnuli novému vytištění materiálů, které již předtím byly vytištěny.

Dynamické kódy sestávají z odkazů ke speciálním webovým serverům, které ukládají informace k tomu, jaké údaje nyní mají být zobrazeny nebo na jaký webový link je třeba odkázat. Tzn., že lze tento dynamický kód sledovat (statické údaje shromažďovat) a cílový webový odkaz je možno změnit nebo zpracovat bez toho, aby byla narušena struktura kódu. To dělá dynamické kódy univerzální v tom smyslu, že nemusíte znovu tisknout materiál, který byl již vytištěn. Vše, co musíte udělat, je změnit cílový odkaz – se statickým kódem by tato možnost vůbec nefungovala. Skutečnost, že je možno ovlivňovat informaci, která je pomocí dynamického kódu zobrazena – dokonce poté, co byla vytištěna – hovoří při porovnání rozdílů jednoznačně pro volbu dynamického kódu a ne statického, zvláště pokud by výměna po aplikaci měla být problematická (velká edice, je tak jako tak technicky nemožné dostat přístup ke kódu).

Přesto jsou statické kódy v oblasti tržní soutěže dále rozšířené, protože nevyžadují žádné technologické nároky, zatímco dynamické kódy staví velké požadavky na servery, pomocí nichž jsou zpracovávány. Proto nabízejí ty stránky, které dávají QR kódy zdarma k dispozici, jen kódy statické, zatímco dynamické jsou jen za peníze.

Jak můžete TrustThisProduct využít?

TrustThisProduct nabízí (zdarma) možnost, vytvořit tři dynamické QR kódy z domény Me24.info, About24.info, MyPet24.info, spravovat je a sledovat. Tyto dynamické kódy (involvované do podmínek zúčastněných serverů) se současně napojí na základní server obchodní technologické platformy TrustThisProdukt, s několikanásobnou rezervací serverů a geografickým znovurozpoznáváním DNS.

Jestliže jste reprezentantem obchodní firmy a chcete dynamické kódy využívat ve Vašem obchodování, doporučujeme Vám zaregistrovat se v obchodní sekci služeb TrustThisProduct (odkaz na webu: PVCode.com). Kromě toho budete schopni vytvořit tři dynamické kódy a využívat zvlášní funkce našeho servisu (např. automatické zobrazení informací v jazyce konsumenta, zobrazení informací domény TrustThisProduct.com, účet pro několik uživatelů, shromažďování přídavných informací, ale i další funkce). Více informací o obchodní verzi TrustThisProdukt obsahuje brožura.

Shrnutí

QR kódy jsou v obchodní branži oblíbené, neboť umožňují zákazníkům a protistranám poskytnout velké množství užitečných a spolehlivých informací, a to téměř bez dalších nákladů. Pokud máte nějaké dotazy týkající se našeho servisu nebo nové nápady, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na konci této stránky: Rádi se s Vámi spojíme!

TrustThisProduct®:

Copyright © 2014-2018, PVCode LLC
My zjednodušujeme složité

Hlavní stránka